gallery/logo

เซียร่า วิว รีสอร์ท

ปากช่อง - เขาใหญ่
gallery/line

ขั้นตอนการจองที่พัก

คลิกเพื่อดูภาพขยาย

1. สอบถามห้องพักว่างหรือไม่

gallery/tel
gallery/line
gallery/email
gallery/fb_messenger

          ท่านสามารถติดต่อเราได้หลากหลายช่องทาง [ช่องทางการติดต่อ] โปรดแจ้งข้อมูลรายละเอียดการจองที่พัก ได้แก่ วันที่เข้าเช็คอิน - เช็คเอาท์, จำนวนและชนิดห้องพัก, จำนวนผู้เข้าพัก, การรับอาหารเช้าหรือไม่ และการรับบริการ [รายละเอียดการบริการ] หรือกิจกรรม [รายละเอียดกิจกรรม]เพิ่มเติม จากนั้น เราจะตรวจสอบและแจ้งผลสถานะห้องพักว่างพร้อมราคา

2. โอนชำระเงิน

          เมื่อท่านทราบว่าห้องพักว่างและราคาแล้ว กรุณาโอนเงินตามจำนวนและตามกำหนดวันเวลาที่เราได้แจ้งไว้เข้าบัญชีธนาคารตามภาพข้างต้น เมื่อท่านทำการโอนชำระเรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อเราเพื่อตรวจสอบและแจ้งผลสถานะการจองของท่าน

ระเบียบการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเข้าพัก

 

   1. การแจ้งยกเลิกการเข้าพัก กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเข้าพัก 7 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น รีสอร์ทโอนเงินคืนลูกค้าเต็มจำนวน (หักค่าธรรมเนียมการโอน)

   2. การแจ้งยกเลิกการเข้าพักภายใน 1-7 วันก่อนวันเข้าพัก หรือ ไม่มาใช้บริการตามกำหนดที่แจ้งไว้ หรือ มาถึงแล้วปฏิเสธการเข้าพัก รีสอร์ทจะเก็บเงินจองที่พักเต็มจำนวน

   3. การเปลี่ยนแปลงการเข้าพัก ต้องแจ้งให้รีสอร์ททราบล่วงหน้าก่อนวันเข้าพักอย่างน้อย 5 วัน และระยะเวลาในการเข้าพักครั้งต่อไปต้องไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันเข้าพักเดิม หากท่านได้ตกลงเลื่อนวันเข้าพักแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ

   4. การเปลี่ยนแปลงการเข้าพัก โดยลูกค้าแจ้งภายหลัง 5 วันก่อนวันเข้าพัก รีสอร์ทจะเก็บเงินจองที่พัก 50% และเก็บเงินค่าที่พักในวันเข้าพักที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมตามแต่กรณี

   5. ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงการเข้าพักได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 การจอง