เงื่อนไขการเข้าพัก :

- เช็คอินเวลา 14.00 น. และเช็คเอ้าท์เวลา 12.00 น. หากต้องการเช็คอินก่อนเวลาหรือเช็คเอาท์หลังเวลา โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่

- กำหนดผู้เข้าพัก 2 ท่าน/ห้อง หากมากกว่า 2 ท่าน คิดค่าบริการเพิ่มท่านละ 300 บาท พร้อมที่นอนเสริม แต่ต้องรวมไม่เกิน 4 ท่าน/ห้อง

- สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี เข้าพักร่วมกับผู้ใหญ่ ไม่คิดค่าบริการเพิ่ม แต่เด็กต้องไม่เกิน 2 ท่าน/ห้อง

- กำหนดการคิดราคาที่พักเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ คือ ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2559 - 3 มกราคม 2560

- ราคาห้องพักคิดเป็นเงินบาท รวมค่าภาษีและบริการแล้ว

- รับชำระเงินด้วยเงินสดและบัตรเครดิต (ค่าบริการรับบัตรเครดิต 3%)

กฎและข้อห้ามการใช้ที่พัก :

- ขอสงวนสิทธิ์การปรุงอาหารและนำเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมทั้งแก๊สหุงต้มเข้ามาภายในรีสอร์ท รวมถึงการใช้ภายในห้องพัก

- ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้เครื่องเสียงภายในรีสอร์ท เพื่อเป็นการไม่รบกวนลูกค้าท่านอื่น (ยกเว้นลูกค้าที่จองที่พักทั้งหมดของรีสอร์ท)

- งดสูบบุหรี่ภายในบริเวณห้องพัก

- งดนำสัตว์เลี้ยงเข้าพัก

ระเบียบการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเข้าพัก :

- การแจ้งยกเลิกการเข้าพัก กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเข้าพัก 7 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น รีสอร์ทโอนเงินคืนลูกค้าเต็มจำนวน (หักค่าธรรมเนียมการโอน)

- การแจ้งยกเลิกการเข้าพักภายใน 1-7 วันก่อนวันเข้าพัก หรือ ไม่มาใช้บริการตามกำหนดที่แจ้งไว้ หรือ มาถึงแล้วปฏิเสธการเข้าพัก รีสอร์ทจะเก็บเงินจองที่พักเต็มจำนวน

- การเปลี่ยนแปลงการเข้าพัก ต้องแจ้งให้รีสอร์ททราบล่วงหน้าก่อนวันเข้าพักอย่างน้อย 5 วัน และระยะเวลาในการเข้าพักครั้งต่อไปต้องไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันเข้าพักเดิม หากท่านได้ตกลงเลื่อนวันเข้าพักแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ

- การเปลี่ยนแปลงการเข้าพัก โดยลูกค้าแจ้งภายหลัง 5 วันก่อนวันเข้าพัก รีสอร์ทจะเก็บเงินจองที่พัก 50% และเก็บเงินค่าที่พักในวันเข้าพักที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมตามแต่กรณี

- ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงการเข้าพักได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 การจอง

*** เงื่อนไขทั้งหมดสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ***